Publicerad den Daghem och skola

Fler dagisplatser med nya daghem i staden

Under december månad öppnas nya daghemmet Skogskullen i centrum. I Östernäs ger daghemmet Strandbacken nya större lekytor åt tidigare Blåbäret och Blåkråkan.

Ett nytt daghem i centrum - Skogskullen - på Neptunigatan 4 kommer att öppna i december i fastigheten Mariegård. Skogskullen ska ta emot 37 barn och har tre avdelningar. En avdelning med 21 barn i åldern 3-7 år och två avdelningar med 8 barn vardera i åldern 1-3 år.

- Skogskullen gör att barnen och personalen från daghemmet Flaggskeppet kan flytta tillsammans eftersom Flaggskeppet behöver renoveras, säger Andreas Jansson, föreståndare på Flaggskeppet och Neptunus.

Just nu håller fastighetsavdelningen på och gör vissa renoveringar inför flytten, som ska ske så fort som möjligt.

Gun-Viol Lindeman som sköter barnomsorgens platshandläggning berättar att öppnandet av Skogskullen också gör att staden kan tillhandahålla bra barnomsorgsplatser för de familjer som står i kö för barnomsorg.
- Vi har högt tryck på barnomsorgsplatserna just nu och vi har fått in många ansökningar, vilket tyder på inflyttning, säger Lindeman.

I södra staden har det också skett förändringar. Daghemmet Blåbäret och Blåkråkan har under hösten gått samman till ett daghem och fått nytt namn: Strandbacken. Det gamla staketet har tagits bort och en ny lekstuga planeras för barnen på Strandbacken.

- Barnen har fått större lekytor eftersom det gamla staketet som förut skiljde enheterna åt har tagits bort, berättar Christian Eriksson som är Strandbackens föreståndare.

Barnen och deras familjer fick vara med och döpa om avdelningarna på Strandbacken, vilka numera heter Skalbaggen, Larven, Fjärilen och Gräshoppan.

Sidan uppdaterades