Publicerad den Daghem och skola

Fortbildning för pedagogisk personal

Mariehamns stad arrangerar fortbildning i lågaffektivt bemötande för samtlig pedagogisk personal på daghemmen 3-5 oktober.

Syftet med fortbildningen är att lära sig mer om lågaffektiv teori och metoder för att hantera svåra situationer i verksamheten på ett lågaffektivt sätt. Målet är att samtlig pedagogisk personal från Mariehamns daghem deltar varsin föreläsningsdag.

Föreläsare är psykologerna Anton Sjögren och Erik Rova från Rova & Sjögren Psykologi AB.

Utbildningen ordnas av staden men även barnomsorgspersonal från Jomala, Lemland, Finström och Saltvik deltar under fortbildningsdagarna. Barnomsorgschefen Pamela Sjödahl är nöjd.
- Jag har fått möjlighet att arrangera den här föreläsningen för att vi samarbetar med varandra och deltar från flera kommuner. Det är jättepositivt att vi får till den här viktiga fortbildningen. Efter föreläsningen med Bo Hejlskov som anordnades av Ålands autismspektrumförening tidigare har den här fortbildningen efterfrågats.

Personalen från Wäktars tycker att den första dagen varit lärorik.
- Vi har fått praktiska tips och verktyg för att arbeta lågaffektivt. Vi har mycket att diskutera då vi har planeringsdag senare i höst.

Sidan uppdaterades