Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Gesällgatan stängs för genomfartstrafik from torsdag 11 oktober kl 09.00, trafikregleringen gäller preliminärt tom fredag 19 oktober.

Trafik till och från Idrottsgatan, Trobergs gränd och Idrottsparken /WHA sker via Idrottsgatan till Styrmansgatan. Fordonstrafik till Gesällgatan via Ålandsplan/rondellen är inte möjlig under tid att trafikregleringen är i kraft.

Avstängningen av Gesällgatan förorsakas av att stenarbeten och betonggjutningar för gatubyggnad ska utföras längs och över Gesällgatan.

Sidan uppdaterades