Publicerad den Boende och miljö

Lindar angripna av stubbdyna

Stubbdyna är en aggressiv rötsvamp som orsakar vitröta i stambasen och i övre delen av rotsystemet på trädet.

Under vecka 39 jobbar två arborister i Mariehamn med att undersöka vilka träd runt torget, Stora gatan och Norra Esplanadgatan som är angripna av stubbdyna.

Hittills har 4 st lindar hittats med stubbröta. Fällning av dessa påbörjas torsdagen den 27.9. Alla träd som därefter påträffas med denna rötsvamp, kommer vi snarast möjligt att fälla ner.

Stubbdynan känns igen på sina gråvita fruktkroppar som bryter fram nära markytan i april-maj och de svarta skorpliknande fruktkropparna under resten av året.

Stubbdyna

Svampen kan leva oupptäckt i stambasen ända tills trädet faller i en storm eller tills det att man upptäcker  fruktkropparna.

Stubbdyna i ett nedfallet träd

Sidan uppdaterades