Publicerad den Organisation och arbete

Läget just nu i Mariehamn

Stormen Alfrida har även i Mariehamn orsakat skador och strömavbrott. Här finns uppdateringar om läget i staden.

Uppdatering torsdag 3 januari

Infrastruktursektorns markenhet har i samband med syner och röjning tänkt på säkerhetsfrågor och uppmanar allmänheten att inte visas i områden där det finns nedfallna träd utan hålla sig på iordningställda trafikleder. Målsmän bör informera sina barn om att vistelse och lek vid rotvältor och kullfallna träd är farligt. Bara en liten förändring av vikten kan göra att tyngdpunkten förändras och olyckan är framme. Ligger trädet helt platt på marken är det dock oftast ingen fara att vara nära.

Röjning och efterstädning av alla delar av staden beräknas vara helt klart längre in på våren, med tanke på det ordinarie arbetet som också ska skötas. Skador åtgärdas enligt en prioritetsordning.

Motionsbanorna är fortsatt avstängda tillsvidare, röjningsarbetet kommer att ta tid och vi meddelar när de kan brukas igen.

Nyheten från onsdag 2 januari

Räddningsmyndigheterna har arbetat sedan midnatt för att säkra framkomlighet på vägarna.

El, vatten och avlopp inom staden fungerar som det ska och de flesta verksamheter har bemanning. Exempelvis fungerar hemtjänst och verksamheten vid Trobergshemmet och Odalgården utan större störningar. Biblioteket, Islandia, Bollhalla och Idrottsgården har öppet enligt vad som tidigare meddelats. Även Uncan är öppen ikväll.

Omständigheterna i samband med stormen påverkar ännu följande delar av verksamheten inom Mariehamns stad:

  • Socialkansliet i Nyfahlers är stängt för besök under onsdagen, men ger service per telefon 531 710.
  • Stadsbiblioteket håller öppet under onsdagen som vanligt, men med mysbelysning.
  • Alla motionsspår i staden är av säkerhetsskäl stängda tillsvidare.
  • Badhuset Mariebad planerar öppna på onsdagen för allmänheten senast kl. 14.30, för aktuell information se Mariebads Facebook-sida.
  • Samtliga daghem som ej är planerat vara sammanslagna idag har öppnat trots stormen, dock med mycket reducerad bemanning. Den som har möjlighet att ha sitt barn hemma bör ha det så att de föräldrar som måste på jobb nyttjar de platser som finns tillgängliga idag, meddelar barnomsorgschefen.
  • Infrastruktursektorns markenhet inventerar skador och åtgärdar dem enligt en prioritetsordning.

Tidigt i morse uppmanade räddningstjänsten, polisen, alarmcentralen och Landskapsregeringens vägjour allmänheten på Åland att tillsvidare stanna där de är och inte åka ut på vägar och allmänna platser då framkomligheten är mycket begränsad. Under en presskonferens vid 9-tiden berättade räddningsledare Thomas Mattsson att samtliga åländska huvudvägar har öppnats igen, men man kan inte garantera säkerheten på småvägarna.
Mariehamnsbussens trafik löper på normalt.

Allmänheten uppmanas att bara använda nödnumret 112 vid akuta sjukdomsfall och olyckor. Inrapportering av nedfallna träd, som inte ligger över elledningar eller orsakar akut fara behöver inte ringas in just nu.

Räddningsmyndigheterna kommer kontinuerligt att uppdatera informationen till allmänheten via radio och andra medier. 

Vi kommer även att uppdatera denna nyhet kontinuerligt med information om stadens verksamheter.

Sidan uppdaterades