Publicerad den Boende och miljö

Meddelande till boende på Tussilagogränd

Mariehamns stads vattenverk utför underhållsarbeten av vatten- och avloppsledningar på Tussilagogränd. Arbetet startar i början av april 2019 och planeras vara klart till midsommar.

Vattentillförseln kan vara tidvis avstängd, dock endast under korta stunder vid en eventuell inkoppling av provisoriskt vatten. Det provisoriska vattnet kan bestå av slangar på marken som kopplas in till er fastighet. Entreprenören kommer att kontakta er för denna koppling.

Gatan kommer att grundförbättras i samband med VA-arbetet, så framkomligheten kan tidvis vara begränsad. Vi ska göra vad vi kan för att ni ska nå era tomter, diskutera gärna med personalen på arbetsplatsen om ni har förslag och önskemål.

VA-verket uppmanar fastighetsägarna att samtidigt se över fastighetens avlopps- dränerings- och dagvattensystem så att de uppfyller dagens krav (t.ex. septiktankarna är omkopplade och takvattnet inte leds till avloppet). Vi bygger nya ledningar fram till er tomtgräns, vill någon ha intags-ledningarna på tomten förnyade samtidigt (på egen bekostnad), så kan ni diskutera detta med entreprenören som bygger gatan.

Omkopplingen är nödvändig för att avloppet inte ska belastas med dagvatten. Om avloppet belastas med för mycket dagvatten kan det medföra uppdämning i avloppet med källaröversvämning som följd,
därtill har det en försämrande inverkan på reningen av avloppsvattnet i Lotsbroverket.

 

För mera information kontakta:

Arbetsledare, VA-Verket, Ralf Enholm, tel. 531 534

VA planering, VA-Verket, Staffan Eriksson, tel. 531 537

Projektchef, Markenhet, Håkan Lindén, tel. 531 560

Sidan uppdaterades