Publicerad den Kungörelser

Riksdagsvalet 2019

Val av ledamöter till Finlands riksdag hålls den 14 april 2019.

Riksdagens ledamöter väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år. Valdagen vid riksdagsvalet 2019 är söndagen den 14 april. Röstberättigade i riksdagsvalet är alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år.

Förhandsröstning vid de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet hålls under tiden 3 april till och med den 9 april 2019, allmänna förhandsröstningsställen utomlands kan ha avvikande öppethållningstider.

Allmänt förhandsröstningsställe i Mariehamn är postkontoret i Mariehamn med adress Nygatan 6. Under förhandsröstningsperioden kan de röstberättigade rösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst.

Mer information om de allmänna förhandsröstningsställena i hemlandet hittas på Justitieministeriet - Informations- och resultattjänst, där finns även information om de allmänna förhandsröstningsställena utomlands.

Det är även möjligt att rösta hemma för de personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så nedsatt att hen inte utan svårigheter kan rösta på ett allmänt förhandsröstningsställe eller i vallokal på valdagen. Anmälan till hemmaröstning görs skriftligen på en blankett eller per telefon till kommunala centralvalnämnden. Blankett för anmälan till hemmaröstning finner ni under Hitta snabbt på denna sida.

Kommunala centralvalnämnden i Mariehamns adress

Stadskansliet
Pb 5
22101 Mariehamn
Telefon: 531 202 eller 5310.
E-post: stadskansliet@mariehamn.ax

För mer infomation om riksdagsvalet se justitieministeriets valsidor.

Sidan uppdaterades