Nyheter

Kungörelser

Tomtindelning

Förslag till tomtindelning för Torggatan 33 är framlagd till påseende under tiden 22.8.2016-5.9.2016 [Läs mer]

Kungörelser

Tomtindelning

Förslag till tomtindelning för Torggatan 54 är framlagd till påseende under tiden 1.7.2016-21.7.2016 [Läs mer]

Kungörelser

Fastighets- och gatusyn

I enlighet med plan- och bygglagen § 91 samt föreskrifterna i Mariehamns stads byggnadsordning punkt 3.4, förrättas allm... [Läs mer]

Kungörelser

Bidrag till föreningar

Ansökningar om grund- och evenemangsbidrag samt bidrag enligt särskilda bestämmelser för år 2016 skall lämnas... [Läs mer]

Se fler nyheter