Nyheter

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Trafikavstängningarna vid Ålandsvägen lindras något nu när Nygatan åter öppnas för trafik fr.o.m. kv... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Utställd gaturitning

Förslag till ombyggnad av gång- och cykelväg på Östernäsvägen mellan Storgärdan och Sälgstigen.... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Med anledning av de planerade ombyggnadsarbetena kommer följande trafikavstängningar att ske vid Ålandsvägen: [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Ombyggnaden av vatten och avloppsledningar vid Ålandsvägen fortsätter vid korsningen Ålandsvägen - Nygatan. [Läs mer]

Se fler nyheter