Nyheter

Stadsplanering och trafik

Ålandsvägens ombyggnad

Nu är entreprenadavtalet undertecknat. Entreprenaden kommer att pågå under perioden 20.3 - 23.10.2017, med paus frå... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Busshållplatsen vid Magazin flyttas fr.o.m. måndag 2 januari till utanför FPA (Nygatan 7). Ändringen gäller tillsvi... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande Stora gatan

Arbetet med ombyggnaden av Stora gatan börjar vara inne på sluttampen, då stenläggningen vid korsningen Stora gatan – St... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Stora gatan asfalteras

Måndag och tisdag (10-11 oktober) läggs asfaltering vid pågående ombyggnad av Stora gatan. Då kommer genomfartstraf... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

P.g.a. pågående vägbyggnadsarbete vid Stora gatan så kommer Strandgatan, mellan Stora gatan och Nygatan att hållas... [Läs mer]

Se fler nyheter