Nyheter

Stadsplanering och trafik

Målbild för centrum

Det förberedande arbetet inför framtagande av centrums delgeneralplan har precis avslutats. Kommittén hade till uppdrag att t... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Arbetsprogram 2016

Nu finns det planerade arbetsprogrammet 2016 för gatubyggnad, parker, vatten och avlopp tillgängligt. [Läs mer]