Nyheter

Kultur och bibliotek

Projektbidragsansökningar

Sök om projektbidrag senast den sista augusti. Projektbidrag beviljas arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

P.g.a. pågående vägbyggnadsarbete vid Stora gatan så kommer Strandgatan, mellan Stora gatan och Nygatan att hållas... [Läs mer]

Kungörelser

Tomtindelning

Förslag till tomtindelning för Torggatan 33 är framlagd till påseende under tiden 22.8.2016-5.9.2016 [Läs mer]

Evenemang

Åland Pride 2016

Under 17-21 augusti hålls Åland Pride 2016 i Mariehamn. Det bjuds på föreläsningar, aktiviteter, feststämning... [Läs mer]