Nyheter

Kungörelser

Fastighets- och gatusyn

I enlighet med plan- och bygglagen § 91 samt föreskrifterna i Mariehamns stads byggnadsordning punkt 3.4, förrättas allm... [Läs mer]

Stadsplanering och trafik

Vägarbete

Vägarbete /asfaltering utförs på Torggatan mellan Norragatan och Norra Esplanadgatan på torsdag 12 maj, arbetet påb... [Läs mer]