Nyheter

Stadsplanering och trafik

Ålandsvägens ombyggnad

Nu är entreprenadavtalet undertecknat. Entreprenaden kommer att pågå under perioden 20.3 - 23.10.2017, med paus frå... [Läs mer]

Kungörelser

Tomtindelning

Förslag till tomtindelning för Korrviksvägen 6-8 är framlagd till påseende under tiden 3.1.2017-20.1.2017 [Läs mer]

Se fler nyheter