Faderskapserkännande

Om ni som nyblivna föräldrar inte är gifta med varandra när ert barn föds bör det fastställas att mannen är pappa till barnet. Det är viktigt för både barnets och pappans rättssäkerhet.

Från och med mars månad 2016 kan föräldrar som lever i ett samboförhållande göra faderskapserkännandet på mödrarådgivningen i samband med ett besök redan före barnets födsel.  Faderskapserkännandet godkänns av magistraten efter 30 dagar från barnets födelse. Även ett avtal om vårdnad kan göras vid samma tillfälle.

Ni kan även i fortsättningen vända er till barnatillsyningsmannen för att göra ett faderskapserkännande och då speciellt om ni önskar ta ett DNA-prov eller om ni inte är sammanboende. DNA-provet görs i form av ett munskrap. Till besöket skall identifikationshandlingar medtas.

Sidan uppdaterades