Momsfri socialservice

En kund är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att han/hon inte klarar av sin vardag utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara orsaker till behov av hjälp. Servicen utan moms kan vara till exempel skötsel av hemmet, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att uträtta ärenden, räknas alla som momsfri service.

Kunden kontaktar det företag varifrån han/hon vill köpa servicetjänster. Företaget skall finnas stadens hemsida. Då serviceavtalet mellan företaget och kunden skrivs är det viktigt att också göra upp en serviceplan, där kundens servicebehov framgår, det vill säga varför kunden behöver hjälp med sin vardag. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster samt hur ofta kunden behöver dem.

Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera de erbjudna tjänsterna från kunden momsfritt. Momsens andel av fakturan är cirka en femtedel, vilket betyder att kunden får en betydande inbesparing. Dessutom kan kunden utnyttja hushållsavdraget, som är 50 % av priset på servicen.

Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets representant att kundens handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel kundens läkarintyg. Inga myndighetsbeslut behövs. En socialarbetares bedömning behövs endast i de fall där kommunen producerar tjänsterna. Kundens inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte heller någon roll. Kundens behov av hjälp är det enda kriteriet som avgör, då företaget överväger om de har rätt att sälja sina tjänster momsfritt till kunden.

Det är också viktigt att de företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster, anmält sin verksamhet till den kommun eller de kommuner där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna. Företaget måste också ha en plan för egenkontroll.

Anmälan lämnas till:
Mariehamns stad, Socialförvaltningen
Pb 207, 22101 Mariehamn

Företagsanmälan om momsfri service

Mer info

Sidan uppdaterades