Museifartyget Pommern

I Västerhamn ligger Pommern och påminner både ålänningar och besökare om hur stor del sjöfarten har och har haft för Mariehamn. Pommern är den enda fyrmastade stålbarken i ursprungligt skick i världen och har varit museum sommartid sedan 1953.

En gång i tiden var Mariehamns västra hamn hemmahamn för en stor flotta segelfartyg. Museifartyget Pommern påminner i allra högsta grad om denna viktiga era i stadens historia. Hon är dessutom det enda 4-mastade fraktsegelfartyget i världen som är bevarat i ursprungligt skick.

Stålbarken Pommern byggdes för ett tyskt rederi i Skottland och sjösattes 1903. År 1923 inköptes hon av redaren Gustaf Erikson i Mariehamn och 30 år senare tog Mariehamns stad emot fartyget som en donation av skeppsredare Edgar Erikson och hans syster Eva Hohentahl, för att Pommern skulle bevaras som ett museifartyg.

Sedan januari 2015 är Pommern deponerad till stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum, som redan i flera år skött den kulturella verksamheten. De övertar all förvaltning och staden ersätter stiftelsen för kostnader för drift och underhåll av fartyget.

Sommaren 2017 är det endast möjligt att se Pommern från sjöpromenaden eller havet. Pommern ligger nu vid en tillfällig ankringsplats cirka 700 meter norrut från Sjöfartsmuseet, under tiden då en docka kommer att byggas på Pommerns vanliga plats. Samtidigt förnyas hela upplevelsen ombord. I maj 2018 nyöppnar Museifartyget Pommern när dockan och Sailortown invigs med nyrenoverade Pommern i centrum.

Läs mer om museifartyget Pommern.

Sidan uppdaterades