Aktivitetsbidrag

Beviljas för att stödja regelbunden, återkommande gruppverksamhet, för barn och unga.

För att erhålla bidraget skall gruppen bestå av minst 5 deltagare från Mariehamn i åldrarna från 5 år till och med 20 år. Man skall ha minst 5 sammankomster under året och sammankomsterna skall vara ledarledda och överstiga 1 timme.  

Bidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar och liknande arrangemang.

Bidraget söks retroaktivt på särskild blankett.  Sista ansökningsdagen för föregående år senast den 28 februari.

Sidan uppdaterades