Grundbidrag för föreningar

Bidraget är till för att hjälpa föreningens finansiering av allmänverksamhet, administration, telefon mm.

Grundbidraget ansöker man om senast den 30 november för följande kalenderår. Ansökan görs på blanketten som du hittar till höger under Självservice. önskar du mera information om grundbidraget kan du läsa i reglerna för bidrag till höger under Hitta snabbt eller kontakta avdelningen för kultur och fritid.


För utbetalning av beviljat bidrag ska föregående års verksamhetsberättelse, verksamhetsgranskningsberättelse och bokslut lämnas in till avdelningen för kultur och fritid.

Nya regler gällande grundbidrag gäller från och med ansökan om grundbidrag 2014.

Sidan uppdaterades