Hyresbidrag för ungdomsverksamhet

Bidraget beviljas för regelbunden, återkommande ungdomsverksamhet som inte kan hållas i stadens fastigheter eller anläggningar som berättigar föreningen till hyresbefrielse för ungdomsverksamhet.

Bidraget beviljas för den andel verksamhetsdeltagare som är hemmahörande i Mariehamn och är 21 år och yngre. Bidraget beviljas inte för konserter, utställningar, matcher, tävlingar eller liknande arrangemang.


Bidraget beviljas efter prövning och söks retroaktivt senast den 28 februari för föregående år. Ansökan riktas till kultur- och fritidsnämnden. 

Sidan uppdaterades