Idrottsevenemangsbidrag

Evenemangsbidrag beviljas för idrottsevenemang som kräver långsiktig planering och erbjuder stadens invånare högklassig idrottslig underhållning och/eller genererar inresande, övernattning och ger god PR för stadens idrottsanläggningar.

Evenemanget skall anordnas i Mariehamn och kan beviljas person, arbetsgrupp, förening eller organisation som är hemmahörande i staden.  Idrottsevenemangsbidraget beviljas som hyresstöd och/eller  i form av övernattningsbidrag.

Bidraget ansöks senast 30 november året innan genomförandet på blanketten under Självservice till höger på sidan.

För mer information om Idrottsevenemangsbidraget kontakta avdelningen kultur och fritid eller bekanta dig med reglerna för idrottsevenemang. Bidraget betalas ut retroaktivt mot redovisning.

Sidan uppdaterades