Kulturevenemangsbidrag

Evenemangsbidrag beviljas för arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella upplevelser och som kräver långsiktig planering. Arrangemanget skall generera inresanden och/eller god PR för staden.

Evenemanget skall anordnas i Mariehamn och kan beviljas person, arbetsgrupp, förening eller organisation som är hemmahörande i staden.

Bidraget ansöks senast 30 november året innan genomförandet på blanketten under Självservice på denna sida. För merinformation om Kulturevenemangsbidraget kontakta avdelningen för kultur och fritid eller bekanta dig med reglerna för kulturbidrag. Bidraget betalas ut retroaktivt mot redovisning.

Sidan uppdaterades