Särskilt bidrag

Kultur- och fritidsnämnden kan avsätta en del av grundbidragsbeloppet till stiftelser, förbund och organisationer som bedriver allmännyttig verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden gör en bedömning och utvärdering av varje enskild, fritt formulerad bidragsansökan och fastställer utgående från detta bidragets storlek. Anhållan skall vara inne senast den 30 november.

Sidan uppdaterades