Projektbidrag

Projektbidrag beviljas arrangemang som erbjuder stadens invånare högklassiga kulturella eller idrottsliga upplevelser.

Bidraget kan sökas vid två tillfällen under året, senast den 28 februari och senast den 31 augusti. Unga utövare prioriteras när kultur- och fritidsnämnden tar ställning till ansökningarna.

Ansökan prövas av kultur- och fritidsnämnden och vid beviljande sker utbetalning efter att godkänd redovisning lämnats in.

Sidan uppdaterades