Stipendier inom kultur, idrott- och fritid

Varje år delar Mariehamns stad två stipendier för aktivitet, engagemang eller framsteg inom två olika områden. Dessa två områden är kultur samt idrott- och fritid.

Mariehamns stads kulturstipendium om 4 000 € har delats ut sedan 1996. Normalt sker detta årligen på stadens födelsedag 21 februari. År 2012 genomförs både en förvaltnings- och nämndreform där kulturnämnden slagits samman med fritidsnämnden. Det var efter detta det blev två olika stipendium, ett för kultur och ett för idrott och fritid.

Alla i Mariehamn kan nominera kandidater till dessa stipendier. Kriterier för valet av mottagare är att personen/personerna måste vara fast bosatt i Mariehamn.

Förslagslåda och ytterligare information finns i Mariehamns stadsbibliotek under perioden för nominering. Denna tid infaller under våren. Bland förslagen som lämnas in väljer en arbetsgrupp (utsedd av kultur- och fritidsnämnden) ut de slutliga stipendiaterna.

Regelverk för kultur- och idrotts-/fritidsstipendier (A-KFN 61§)

Kulturstipendium

Mottagaren/mottagarna stimulerar och vitaliserar genom sin verksamhet det åländska kulturlivet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupper som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet. Mottagaren/mottagarna skall vara fast bosatta i Mariehamn.

Idrotts- och fritidsstipendium

Stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en förening eller ett lag som under året gjort framsteg inom sitt område och/eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan även delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete berikat fritiden för stadens invånare.

Tidigare års stipendiater

Utdelat år Kultur Idrott- och fritid
2014 Barbro Sundback Mikael Granskog
2013

Jonas Danielsson
Guy Karlsson
Judy Kuitunen

Claes Hellström
Marina Ekqvist
Sabina Mattsson
2012 Daniel Eriksson  
2011  -  
2010 Jonas Wilén  
2009 K-G Eriksson  
2008 Gunnel Ekelund  
2007 Folke Wickström  
2006 Maria Korpi-Gordon  
2005 Robert Liewendahl  
2004 Helge Engblom  
2003 Ben Johans
Per-Ove Högnäs
 
2002 Berit Lindqvist  
2001 Kaj-Gustav Sandholm  
2000 Camilla Gunell  
1999 Maj-Britt Lind  
1998 Mirjam Öberg  
1997 Krister Norrgrann  
1996 Jerker Örjans  
Sidan uppdaterades