Bolag och samfund

Mariehamns stad är modersamfund för kommunkoncernen som består av flera bolag, affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund.

I schemat ovan framgår stadens ägarandel i procent per 1.6.2016, för bolag och samfund med ägarandel högre än 20 procent. Klicka här för att se en större bild.

Representation vid andels- och bolagsstämmor

Stadsstyrelsen har utsett, inom sitt ansvarsområde, följande representanter till andels- och bolagsstämmorna under åren 2018-2019 enligt följande:

Fastighets Ab Marstad  -  Jörgen Pettersson
Fastighets Ab Nyfahlers - Jörgen Pettersson
Mariehamns Centalantenn Ab  -  Nina Lindfors
Mariehamns Elnät Ab  -  Tage Silander
Mariehamns Energi  Ab -  Tage Silander
Mariehamns hamn Ab -  Jonny Andersen
Svinryggens Deponi  Ab -  Tony Wikström
ÅDA Ab - Jonny Andersen
Ålands skid- och skidskyttecentrum Ab - Julia Birney
Ålands Vatten Ab  -  Birgitta Johansson
Ålands Vindenergi Andelslag  -  Sara Kemetter

Sidan uppdaterades