Bolag och samfund

Mariehamns stad är modersamfund för kommunkoncernen som består av flera bolag, affärsverk, dottersamfund och kommunalförbund.

I schemat ovan framgår stadens ägarandel i procent per 1.6.2016, för bolag och samfund med ägarandel högre än 20 procent. Klicka här för att se en större bild.

Representation vid andels- och bolagsstämmor

Stadsstyrelsen har utsett, inom sitt ansvarsområde, följande representanter till andels- och bolagsstämmorna under åren 2016-2017 enligt följande:

Fastighets Ab Marstad  -  Petri Carlsson, Erica Sjöström
Fastighets Ab Nyfahlers - Erica Sjöström, Elias Lindström
Mariehamns Centalantenn Ab  -  Anders Holmberg, Nina Lindfors
Mariehamns Elnät Ab  -  Petri Carlsson, Sara Kemetter
Mariehamns Energi  Ab -  Petri Carlsson, Sara Kemetter
Mariehamns hamn Ab -  Jonny Andersen, Anders Holmberg
Svinryggens Deponi  Ab -  Tony Wikström, Julia Birney
ÅDA Ab - Jonny Andersen, Karl-Johan Fogelström
Ålands skid- och skidskyttecentrum Ab - Böge Holmberg, Julia Birney
Ålands Vatten Ab  -  Jonny Andersen, Birgitta Johansson
Ålands Vindenergi Andelslag  -  Tony Wikström, Birgitta Johansson

Sidan uppdaterades