Skattesatser

Skatt betalas i enlighet med grunderna i kommunalskattelagen för Åland. Stadsfullmäktige fastställer årligen kommunalskattesatsen för Mariehamns stad.

Inkomstskattesats 2017

17,75 %

Fastighetsskattesatser 2017

Uppgift inom parentes visar 2016 års skatteprocenter.

Allmän skatteprocent                        0,20 %    (0,20 %)    
Stadigvarande bostadsbyggnad    0,30 %    (0,30 %)    
Obebyggda byggplatser                 2,00 %    (1,35 %)    
Annan bostadsbyggnad                  0,90 %    (0,90 %)    
Kraftverksbyggnad                            0,40 %    (0,40 %)    
Allmännyttigt samfund                    0,40 %    (0,40 %)   

Hundskatt 2017

Mariehamns stad uppbär ingen hundskatt år 2017.

Övriga skatter

Hittills har landskapet inte för egen del uppburit landskapsskatt. Uppbörden av statskatt, kyrkoskatt och sjukförsäkringspremier sker på samma sätt på Åland som i övriga delar av landet.

Sidan uppdaterades