Anläggningsskötare 50 %

Till Idrottsgården, som är en av stadens mest välbesökta idrottsanläggningar, söker vi en anläggningsskötare på 50 %.

Platsen är en deltidsanställning för tiden 19.8.2019-31.12.2020 med eventuell möjlighet till förlängning.

Kompetenskrav är erfarenhet av underhållsarbete och fastighetsskötsel samt kännedom om maskiner och annan teknisk utrustning.

Ditt arbetsschema är uppbyggt enligt ett tvåveckorssystem så att du arbetar 22,5 timmar under vecka 1 följt av 15 timmar under vecka 2. Arbetstiderna är i huvudsak under kvällar och helger.

Till arbetsuppgifterna hör att sköta anläggningens drift efter givna föreskrifter samt att ansvara för receptionen och kassan. 

Idrottsgården vill vi bemöta våra besökare på ett professionellt sätt. Som ny medarbetare är du en del i detta arbete. Vi förutsätter att Du är kund- och serviceinriktad, noggrann och flexibel. 

Ansökan med CV ska vara oss tillhanda senast den 15.05.2019.

Ansökan skickas per e-post till kim.berglund@mariehamn.ax eller per post till

Mariehamns stad
Kultur- och fritidssektorn
PB 76
AX-22101  Mariehamn      

Kuvertet eller ärendefältet ska vara märkt `Anläggningsskötare´. 

Eventuella frågor besvaras av enhetsledare Kim Berglund,  tel. 040 846 9582.

Sidan uppdaterades