Driftingenjör till fastighetsavdelningen

Välkommen att arbeta i vårt team på fastighetsavdelningen i Mariehamn.

Vi söker dig som har fyraårig yrkeshögskoleexamen inom fastighetsteknik eller motsvarande yrkesinriktad grundexamen samt god förtrogenhet med drift och styrning av fastigheter. Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet inom området. Du kommer i huvudsak att arbeta med tillsyn och skötsel av tekniska system i våra fastigheter, IT-baserade övervakningssystem samt driftoptimering. Du kommer även att vara förman för driftteknikern och anläggnings- och fastighetsskötarna.

Som person ska du vara noggrann, flexibel och ha god social kompetens.

Fastighetsavdelningen förvaltar 60 fastigheter på totalt 90 000m2 i Mariehamn.

För mer detaljerad beskrivning se www.mariehamn.ax eller kontakta fastighetschef Johan Nordström, tel. 018-531 520 eller johan.nordstrom@mariehamn.ax

Ansökan kan lämnas skriftligen till Fastighetsavdelningen, Elverksgatan 1, AX-22100 Mariehamn eller som e-post till johan.nordstrom@mariehamn.ax Ansökan ska vara märkt "driftingenjör" och vara oss tillhanda senast fredagen den 2 juni 2017 kl. 14:00.

Sidan uppdaterades