Rektor vid Övernäs skola

Välkommen att arbeta som rektor i Mariehamns stad!

Mariehamn är en växande sjöfartsstad med drygt 11.000 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Mariehamns stads grundskolor ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

I Mariehamn finns tre grundskolor, Strandnäs skola med årskurserna 1-9, Övernäs skola med årskurserna 1-9 och Ytternäs skola med årskurserna 1-6.

Mariehamns grundskolor har 2 skolpsykologtjänster och 2 kuratorstjänster. Varje skola har ett eget skolbibliotek. Skolhälsovården sköts av Ålands Hälso- och sjukvård.

Övernäs skola
Övernäs skola är en åk 1-9 skola med ca 190 elever i åk 1-6 och 209 elever i åk 7-9. Rektor är också chef för fritidshemmet Kråkan. Personalen är 50 till antalet. Förutom lärare finns studiehandledare, fritidshemspersonal, skolbibliotekarie, skolsekreterare och elevassistenter.

Övernäs skola ligger i Mariehamns centrala del och består av 2 skolbyggnader. Byggnaden för åk 7-9 blev inflyttningsklar till höstterminen 2016 efter att ha grundrenoverats. Fritidshemmet ligger i samma skolbyggnad som klassrummen för åk 1-6. Båda skolbyggnaderna ligger på samma tomt. Skolan ligger några hundra meter från ishallen, friidrottsarenan och stadens fotbollsarena.

Kravprofil för en rektor vid Övernäs skola
Behörig som rektor på Åland är den som har

  1. Högre högskoleexamen,
  2. behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga,
  3. tillräcklig arbetslivserfarenhet av läraruppgifter, samt
  4. examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller på annat sätt inhämtat tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. ( FFS986/1998, kap 2 § 2 och grundskolelagen (1995:18) och i § 29 grundskoleförordningen för landskapet Åland angivna behörighetsvillkor för tjänst som rektor i grundskolan.)

Mariehamns stads ledarskapsprofil
Stadens chefer motiverar, engagerar och stöder, klargör målsättningar och förväntningar för alla anställda, ger konstruktiv kritik och tydlig återkoppling samt skapar förutsättningar för alla anställda att lyckas och känna arbetsglädje. ( Ur stadens personalstrategiska program)

Rektors ansvarsområden

  • Rektorn är pedagogiskt, ekonomiskt och administrativt ansvarig för verksamheten.
  • Rektorn har chefsansvar för ca 50 anställda lärare och övrig personal.

Frågor
Frågor riktas till bildningsdirektör Kjell Nilsson, e-post kjell.nilsson@mariehamn.ax eller telefon 018-531 660.

Ansökan
Ansökan med behörighetsintyg och CV ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 3 april kl. 15.00. Ansökan tas helst emot via e-post till jeanette.karla@mariehamn.ax eller per post till Mariehamns stad, Bildningsnämnden PB 5 22101 Mariehamn AX Åland.

Sidan uppdaterades