Rektor till Ytternäs skola

Välkommen att arbeta som rektor i Mariehamns stad!

Mariehamn är en växande sjöfartsstad med drygt 11 000 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Mariehamns stads grundskolor ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

I Mariehamn finns tre grundskolor, Strandnäs skola med årskurserna 1-9, Övernäs skola med årskurserna 1-9 och Ytternäs skola med årskurserna 1-6.

Mariehamns grundskolor har 2 skolpsykologtjänster och 2 kuratorstjänster. Varje skola har ett eget skolbibliotek. Skolhälsovården sköts av Ålands Hälso- och sjukvård.

Ytternäs skola

Ytternäs skola är en åk 1-6 skola med 241 elever. Rektor är också chef för fritidshemmet Tärnan. Personalen är 28 till antalet. Förutom lärare finns, fritidshemspersonal, skolbibliotekarie, skolsekreterare och elevassistenter. Städpersonal, kökspersonal och vaktmästare finns på skolan men rektorn har inte chefsansvar för dem.

Ytternäs skola ligger i Mariehamns södra del och består av en skolbyggnad. Fritidshemmet ligger på skolområdet.

Kravprofil för en rektor vid Ytternäs skola.

Behörig som rektor på Åland är den som har

  1. Högre högskoleexamen,
  2. behörighet som lärare för utbildningsformen i fråga,
  3. tillräcklig arbetslivserfarenhet av läraruppgifter, samt
  4. examen i undervisningsförvaltning enligt av utbildningsstyrelsen godkända grunder, slutfört studier i undervisningsförvaltning omfattande minst 25 studiepoäng eller minst 15 studieveckor som ordnas vid ett universitet eller på annat sätt inhämtat tillräcklig kännedom om undervisningsförvaltning. (FFS986/1998, kap 2 § 2 och grundskolelagen (1995:18) och i § 29 grundskoleförordningen för landskapet Åland angivna behörighetsvillkor för tjänst som rektor i grundskolan)

Mariehamns stads ledarskapsprofil

Stadens chefer motiverar, engagerar och stöder, klargör målsättningar och förväntningar för alla anställda, ger konstruktiv kritik och tydlig återkoppling samt skapar förutsättningar för alla anställda att lyckas och känna arbetsglädje. (Ur stadens personalstrategiska program)

Rektors ansvarsområden

  • Rektorn är pedagogiskt, ekonomiskt och administrativt ansvarig för verksamheten.
  • Rektorn har chefsansvar för lärare och övrig personal, förutom de som arbetar i skolköket, med städning och vaktmästeri.

Rektorns anställningsvillkor

Rektorer i Mariehamns stad anställs för 5 år i taget, sedan görs en utvärdering och bildningsnämnden fattar beslut om fortsatt förtroende eller inte.

Frågor

Frågor riktas till bildningsdirektör Kjell Nilsson, e-post kjell.nilsson@mariehamn.ax eller telefon 018 531 660.

Ansökan

Ansökan med behörighetsintyg och CV ska vara bildningsnämnden tillhanda senast fredagen den 26 maj kl 15.00. Ansökan tas helst emot via e-post till jeanette.karla@mariehamn.ax  eller per post till Mariehamns stad, Bildningsnämnden, Pb 5 AX 22 101 Mariehamn.

Sidan uppdaterades