Rektor vid Medborgarinstitutet

Välkommen att arbeta som rektor vid Medborgarinstitutet i Mariehamn.

Mariehamn är en sjöfartsstad med drygt 11.000 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Medborgarinstitutet (Medis) är ett mångsidigt kurscentrum där alla kommuninvånare kan hitta intressanta kurser att delta i på sin fritid. Vi har ett energiskt lärarteam som årligen jobbar fram ett intressant kursutbud för alla ålänningar. Dessutom ansvarar institutet för en omfattande integrationsutbildning för våra nya invånare och ordnar även annan uppdragsutbildning.

VI SÖKER

 • En rektor för Medborgarinstitutet i Mariehamn

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, ekonomiska och pedagogiska kunskaper, kapacitet att arbeta med många olika saker samtidigt och förmåga att utveckla verksamheten och leda andra.

Arbetet inleds den 1.5.2017 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav
Landskapsförordning (1994:82) om medborgarinstitut föreskriver att kompetenskravet för rektorstjänst är högre högskoleexamen och goda insikter i skolförvaltning. Dessutom ska kompetenskravet för lärare vid medborgarinstitutet uppfyllas, vilket innebär att man ska ha slutfört sådana pedagogiska studier inom lärarutbildningen som omfattar minst 35 studieveckor eller motsvarande ECTS-poäng eller att innehavaren uppfyllt de behörighetsvillkor som gäller för klasslärare i grundskolan ( 2005/34).

Rektorns ansvarsområden

 • Rektorn är administrativt, ekonomiskt och pedagogiskt ansvarig för verksamheten.
 • Rektorn har chefsansvar för nio heltidsanställda lärare och tre personer på kanslisidan, samt för samarbetskommunernas kontaktpersoner och för ett betydande antal kursledare.
 • Medborgarinstitutet sköter den fria bildningen för alla kommuner på Åland och ett avtal finns som reglerar detta samarbete.
 • Medborgarinstitutets verksamhet består förutom av den fria bildningen även av olika uppdragsutbildningar, främst integrationskurser.
 • Rektorn ansvarar för uppgörandet av anbudshandlingar och att verksamheten genomförs enligt rådande avtal. Uppdragsutbildningar av olika slag är nära nog hälften av institutets hela verksamhet.
 • Huvuddelen av Medborgarinstitutets verksamhet hålls i en fastighet som kallas Böndernas hus och ligger centralt i Mariehamn. Fastigheten i dess helhet hyrs av Medborgarinstitutet. I Böndernas hus finns förutom kanslier och klassrum, affärslokaler och bostadslägenheter. Rektorn är hyresvärd för lokaler och lägenheter.

Rektorns arbetsuppgifter
Rektor ska:

 • Aktivt bidra till att verksamheten utvecklas.
 • Hålla sig informerad om verksamheten i andra Medborgarinstitut och hålla kontakt med landskapsregeringen och övriga branschaktörer på Åland.
 • Ansvara för läsårens kursprogram.
 • Ha personalansvar i enlighet med föreskrifter i Mariehamns förvaltningsstadga.
 • Sköta de arbetsuppgifter bildningsnämnden delegerat till Medborgarinstitutets rektor, bland annat ansvara för institutets ekonomi och resultatanalys.
 • Ge anbud på olika uppdragsutbildningar och ansvara för redovisningarna gentemot avtalsparterna.
 • Vara intresserad av möjligheter till olika EU-projekt.
 • Ha ansvar för fastigheten Böndernas hus i enlighet med det gällande avtal som finns med fastighetsägaren.
 • Vid behov utarbeta underlag för beslut som bildningsnämnden ska fatta och som gäller institutets verksamhet.

Frågor
Frågor riktas till Medborgarinstitutets rektor Leena Raitanen e-post leena.raitanen@mariehamn.ax  telefon: +358- 18- 531 622 eller bildningsdirektör Kjell Nilsson e-post kjell.nilsson@mariehamn.ax  telefon: +358-18-531 660.

Ansökan
Ansökan med behörighetsintyg och CV ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 3 april kl. 15.00, helst per e-post till jeanette.karla@mariehamn.ax eller till bildningsnämnden PB 5 AX 22101 Mariehamn.

Sidan uppdaterades