Ambulanssjukskötare/fältchef vik

Mariehamns Räddningsverk lediganslår ett långtidsvikariat som Ambulanssjukskötare/fältchef för perioden 01.06.2017 - 31.12.2017

Till dina uppgifter hör bl.a. att operativt leda de transportresurser som finns tillgängliga enligt de behov som patienten har. I teamarbetet med ambulanssjukvårdarna tillför du ökad medicinsk kompetens och behandlar patienter enligt riktlinjer för vårdnivå. I arbetet ingår beredskap och rotation mot vanlig ambulanstjänstgöring. Vi lägger stor vikt vid ditt sätt att handha intern och extern skolning inom akutsjukvård, samt förmågan att arbeta självständigt. Du ska vara van och känna dig bekväm med att ta beslut under stressade situationer.

Krav

  • Leg. sjukskötare
  • Körkort B
  • Genomförda fystester enligt fastställda krav

Meriter 

  • Specialist- och/eller påbyggnadsutbildning lämplig för ambulans- och akutsjukvård
  • Arbetslivserfarenhet inom akutsjukvård

Ansökan ska vara oss tillhanda senast torsdagen den 4 maj 2017, genom en fritt formulerad CV via e-post eller brev till nedanstående adress;

e-post: thomas.mattsson@mariehamn.ax
Adress:
Räddningsverket Mariehamn
Elverksgatan 8
22100 MARIEHAMN

För vidare information om arbetet kontakta Räddningschef Thomas Mattsson, tel. 018-531 481 alt. Ledande Ambulanssjukskötare Tom Göstas tel. 018-531 486.

 

Sidan uppdaterades