Vikarierande barnomsorgs- och skolpsykolog

INOM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA

Mariehamn är en växande sjöfartsstad med drygt 11.000 invånare och goda kommunikationer till både fasta Finland och Sverige. Med ett naturskönt läge, en hög kommunal servicenivå samt ett rikt kultur- och friluftsliv är Mariehamn en attraktiv stad att bo och arbeta i.

Mariehamns stads barnomsorg och grundskola ska ge alla barn utifrån ålder och individuella behov möjlighet till goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

VI SÖKER

Vikarierande barnomsorgs- och skolpsykolog
INOM BARNOMSORG OCH GRUNDSKOLA

Arbetet är heltid och är för närvarande fördelad mellan grundskolorna (80%) och barnomsorgen (20%).

Vikariatet kan börja 1 september 2017 och pågår till sista december 2017, men med möjlighet till förlängning.

I Mariehamns stad finns ca 1600 barn inom skola och barnomsorg. Mariehamns stad ska ge alla barn goda uppväxtvillkor i en trygg och stimulerande miljö.

Du trivs med att arbeta för barns och ungas välmående. Integritet och intresse för att jobba i team är dina styrkor. Du kommer att ingå i vårt elevvårdsteam som består av en barnomsorgs- och skolpsykolog förutom den utannonserade platsen, samt två skolkuratorer. Teamet har en viktig roll i det elevvårdsarbete som bedrivs i verksamheterna.

Elevvårdsteamet har ett nära samarbete med andra instanser inom landskapet Åland, såsom Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP), läkare, kuratorer och sociala myndigheter.

Behörighetskrav är legitimerad psykolog. Den som blir vald skall uppvisa hälsointyg och straffregisterutdrag.

För mer information: Bildningsdirektör Kjell Nilsson, telefon +358 (0)18 531 660 eller 0457 539 2040
Ansökan kan inlämnas så länge annons finns publicerad. När vikariatet tillsätts tas annonsen bort.
Adress: Mariehamns stad, bildningskansliet, PB 5, 22101 MARIEHAMN eller kjell.nilsson@mariehamn.ax

 

Sidan uppdaterades