Kultur- och fritidssektorn

Kultur- och fritidssektorn ansvarar för biblioteks- och kulturverksamhet, fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet, idrottsverksamhet, kulturarv och museiverksamhet.

Kultur- och fritidssektorn leds av kultur- och fritidsnämnden. Sektorn sköter bland annat ungdomsgårdarna, bibliotek och kultur, Mariebad, Idrottsgården och övriga fritids- och idrottsanläggningar.

Sidan uppdaterades