Kurser riktade till sjöpersonal

Familiarization Training

Målgrupp: Ekonomipersonal

Kurslängd: 1 dag

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95 

Basic Fire Fighting

Målgrupp: Grundkurs för manskap och befäl

Kurslängd: 5 dagar

Innehållet i kursen är såväl teoretisk som praktiskt och följer kraven i STCW – 95 

Basic Fire Fighting Refresher

Målgrupp: Manskap, som enligt STCW – 95 måste uppdatera sina kunskaper vart 5:e år

Kurslängd: 2 dagar

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95. Här repeteras de viktigaste delarna av innehållet i Basic-kursen.

Advanced Fire Fighting

Målgrupp: Påbyggnadskurs för befäl

Kurslängd: 3 dagar

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95 

Advanced Fire Fighting Refresher

Målgrupp: Befäl, som enligt STCW-95 måste uppdatera sina kunskaper vart 5:e år

Kurslängd: 2 dagar

Innehållet i kursen är såväl teoretisk som praktisk och följer kraven i STCW – 95. Här repeteras och fördjupas de viktigaste delarna av innehållet i Advanced-kursen.

För mera information och anmälan till ovanstående kurs ta kontakt med

Ålands Sjösäkerhetscentrum Tfn +358-(0)18- 532295 el 532296

Repetitionskurser i rökdykning

Målgrupp: Sjöanställda som ombord på sitt fartyg har rökdykning som uppgift i säkerhetsorganisationen.

Kursen anordnas för rederier enligt överenskommelse. Innehållet i kursen och kurslängden skräddarsys efter beställarens önskemål.

För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm, tfn 531 488

Sidan uppdaterades