Socialnämnden

Socialnämnden utses av stadsfullmäktige och består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Ledamöterna väljer ordförande och viceordförande. Föredragande i nämnden är socialdirektören.

Till socialnämndens ansvarsområden hör: barnomsorg, äldreomsorg samt övrig socialservice. Den fritidsverksamhet som avses i barnomsorgslagstiftningen har däremot bildningsnämnden hand om.

Lär mer om socialnämndens uppgifter och ansvarsområden i förvaltningsstadgan.

Under mandatperioden 2016–2019 leds socialnämnden av fyra kvinnor och fyra män.
 

 Ordinarie     Ersättare  
 Ulf-Peter Westmark, ordf.  Lib    Rauli Lehtinen  Lib
 Ulla Andersson  S    Anna Vesa  S
 Joanna Isaksson  Lib    Ann Gustafsson  Lib
 Martin Nilsson  S    Henrik Löthman  S
 Anna-Lena Groos  M    Annika Eriksson  M
 Clas Öfverström  M    Anthonio Salminen  M
 Jenny Schuhmeister  C    Dennis Björk  C
 Conny Nylund  ObS    Maria Mattsén  ObS

Socialnämndsmöten under hösten 2018:
29.8, 26.9, 24.10, 28.11, 19.12

 

Sidan uppdaterades