Stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen utses av stadsfullmäktige och leder och samordnar arbetet i staden. Stadsstyrelsen ansvarar för stadens ekonomi, leder stadens förvaltning och har hand om berednings-, verkställighets- och andra uppgifter som bestäms enligt lag, förordning eller stadga, eller av instruktion som fullmäktige har utfärdat. Alla ärenden i stadsfullmäktige förbereds i stadsstyrelsen.

Stadsstyrelsen består av 7–9 ledamöter och deras personliga ersättare. Dess presidium som består av en ordförande som leder stadsstyrelsen med hjälp av två viceordföranden. Dessa utses av fullmäktige för en period av två år. Stadsdirektören är föredragande i stadsstyrelsen, endast i ärenden som gäller stadsdirektören är det ordföranden som är föredragande.

Medlemmar

Under perioden 2016–2017 består stadsstyrelsen av följande medlemmar:

Ordinarie       Ersättare  
 Petri Carlsson, Ordförande   M   Rasmus Basilier
M
 Sara Kemetter, I vice ordförande   S    Maria Antman S
 Erica Sjöström, II vice ordförande   C   Böge Holmberg
C
Nina Lindfors   M   Annelie Karlberg M
Tony Wikström   S   Karl-Johan Fogelström S
Anders Holmberg   Ob   Birgitta Johansson
ÅF
Julia Birney   Lib   Ann Gustafsson Lib
Jonny Andersen   Lib   Elias Lindström Lib

Sammanträdesdatum

Stadsstyrelsen sammanträder preliminärt i enlighet med mötesplanering fastställd i början på året. Vanligen varje torsdag, förutom den vecka stadsfullmäktige sammanträder. Den ordinarie mötestiden är kl. 14-17.

Undantaget är juli och augusti då sammanträden hålls i enlighet med vad stadsstyrelsen särskilt bestämmer. Stadsstyrelsen kan hålla extra sammanträden vid behov.


Sidan uppdaterades