Kopieringsavgifter Byggnadsinspektionen

Avgifter för kopiering, utskrift och scanning av handlingar ur byggnadsinspektionens arkiv och register samt för komplettering av ofullständiga byggnadslovshandlingar. Godkända av stadsfullmäktige 26.04.2016 att tillämpas från 01.01.2017 (BL § 126 mom. 2).

      Euro
1. Utredning av kvarvarande byggnadsrätt på tomt    
  1a) Kontroll och utskrift av registerutdrag   15,00/st
  1b) Beräkning av våningsytan från arkivritningar 51,60/byggnad
  Beroende på arbetsmängden kan avgiften i punkt 1b höjas, dock högst 100 %.    
       
2.  Kopiering av handlingar ur central- och handarkiv    
  2a) Grundavgift för sökning, 1:a kopian   15,00
  2b) 2:a och efterföljande kopior A4 1,64/st
    A3 2,14/st
3.  Kopiering av handlingar och kompletterings­kopiering av handlingar, då ett ärende är under beredning och ännu inte arkiverats A4 1,64/st
    A3 2,14/st
4.

Komplettering med ritningsryggar eller omvikning av ritningar så att de kan arkiveras.

  1,64/st

 

I avgifterna ingår 24 % moms. Kopieringsavgifter enligt p. 2 och 3 kan debiteras i samband med byggnadslovsavgiften.

Sidan uppdaterades