Avgiftsgrunder för byggnadstillsyningsmyndighetens uppgifter

Godkända av stadsfullmäktige 26.04.2016 att gälla fr.o.m. 01.01.2017.

Sidan uppdaterades