Arvodes- och resestadga för Mariehamns stads förtroendevalda

Godkänd av stadsfullmäktige 28.04.2015, § 52 Trädde ikraft 01.01.2016.

 I stadgan finns information om olika typer av arvoden och reseersättningar som ges till Mariehamns stads förtroendevalda.

Från 2016 finns även en ny paragraf,  om ett nytt IT-arvode. Med arvodet vill staden minska sin miljöpåverkan, genom att förtroendevalda avsäger sig hemlevererade föredragningslistor och sammanträdesmaterial i pappersform för att istället få dessa digitalt.

Hela stadgan finns under Hitta snabbt.

Sidan uppdaterades