Jämställdhet i staden

Jämställdhetspolicyn inkluderar handlingsplan mot sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Policyn och handlingsplanen är godkänd av stadsfullmäktige 31.5.2011.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. 29.5.2009/369 gäller i sin helhet för stadens jämställdhetsarbete. Läs mer i dokumentet som finns i rutan Hitta snabbt.

    Sidan uppdaterades