Upphandling

Grundregeln i kommunernas upphandling är konkurrens på lika villkor, och att man inte gör skillnad mellan lokala och övriga leverantörer.

Varor och tjänster vars pris överstiger ett visst värde (= tröskelvärde) ska upphandlas enligt speciella EU-regler, så att anbudsgivare ute i Europa har samma chans att ge offert som lokala företag.  Anvisningarna gäller både över och under tröskelvärdet.

Annonsering vid upphandlingar

För att göra det lättare att göra affärer med staden har vi valt att alla anskaffningar som överstiger 20 000 euro exklusive moms ska annonseras på vår hemsida. Här ser du även tidigare upphandlingar  och gällande ramavtal.

EU:s tröskelvärde är olika beroende på vilken typ av upphandling det är. Värdena finns angivna i dokumentet ovan. Vid upphandlingar under EU:s tröskelvärde följer vi stadens egna anvisningar för upphandling. Upphandlingar över EU:s tröskelvärde genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling på Åland.

Åländsk lagstiftning

Under ämnesområdet C Allmänna förvaltningsbestämmelser i Ålands lagsamling, kan du bekanta dig med hur lagen om offentlig upphandling tillämpas på Åland. Följande avsnitt reglerar specifikt offentlig upphandling på Åland:

  • C7 Landskapslag angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling
  • C8 Förordning om offentlig upphandling
  • C9 Ålands landskapsregerings beslut gällande vissa upphandlingar

Rikslagstiftning (Finland)

Allmänna avtalsvillkor

Följande villkor tillämpar staden också vid offentlig upphandling:

  • JYSE 2014 varor
  • JYSE 2014 tjänster
  • JIT 2015 avtalsvillkor för IT-upphandlingar
  • YSE 1998 byggentreprenadkontrakt
  • KSE 2013 konsultavtal
  • KE 2008 maskin- och transporttjänster
Sidan uppdaterades