Anbudsförfrågan LED armaturer till motionsspåren

Mariehamns stad enheten för idrottsanläggningar begär här med in anbud på LED-armaturer till motionsspåren i Mariehamn.

Upphandlande enhet
Enheten för idrottsanläggningar

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
LED armaturer till motionsspåren

Handingar
Handlingar gällande upphandlingen hittar du Hitta snabbt till höger. 

Frågor om upphandlingen
Mer information ges av Lennart Axelsson per e-post lennart.axelsson@mariehamn.ax senast 13.5.2017. Svar på frågor publiceras den 15.5.2017 på denna sida.

Sista anbudsdag
Anbudet i slutet kuvert märkt "Anbud led armaturer till motionsspår" skall vara enheten för idrottsanläggningarna till handa senast 1.6.2017 kl. 12.00. Postadress Mariehamns stad, Kultur- och fritid, Pb 76, 22101 Mariehamn

Sidan uppdaterades