Entreprenad

Mariehamns stad begär in anbud gällande renovering av caféutrymmen och tillhörande toaletter i Böndernas hus, huvudbyggnaden.

Upphandlande enhet
Medborgarinstitutet

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Upphandlingens innehåll
Renovering av caféutrymmen och tillhörande toaletter i Böndernas hus, huvudbyggnaden. Anbudshandlingar kan avhämtas från Medis kansli, besöksadress Torggatan.

Frågor om upphandlingen
Mer information av Leena Raitanen, tel. 531622, e-post leena.raitanen@mariehamn.ax

Sista anbudsdag
Anbudet i slutet kuvert märkt "Anbud: Café" skall vara Medborgarinstitutet till handa senast 31.5.2016 kl. 15:00. Postadress Medborgarinstitutet, Styrmansgatan 1, 22100 Mariehamn.

Sidan uppdaterades