Upphandling av matservice i hemmet

Upphandlingen är avslutad och kontrakt har tilldelats Johanssons Vinkelboda Ab

Mariehamns stad begär in anbud för matservice inom äldreomsorgen. Matservicen ska erbjuda pensionärer med nedsatt rörlighet hemleverans av ett mål mat per dag. Anbudsförfrågan gäller tillverkning och förpackning av matportioner under tiden 5.5.2014-30.4.2017. Upphandlingen avser för närvarande c. 1000 portioner per månad.
Detaljerade uppgifter återfinns i anbudsunderlaget.

Upphandlande enhet
Mariehamns stad, äldreomsorgen

Upphandlingens värde
210 000 euro (exkl.moms)

Upphandlingsförfarande
Öppet förfarande

Krav som ställs på leverantören (kvalificeringskrav)
Kunna leverera matportioner året runt utan avbrott för semester eller sjukdom, tillhandahålla personal med sådan relevant utbildning och erfarenhet som krävs för genomförande av i upphandling ingående uppdrag, inneha sådan teknisk utrustning, personal och kapacitet som krävs för genomförande av i upphandlingen ingående uppdrag, finnas tillgänglig för personliga möten, diskussioner och presentationer utan extra ersättning samt kunna tillgodose krav på sedvanlig specialkost.

Kontaktperson för frågor
Bitti Vik, äldreomsorgschef, tfn. 531 736 eller bitti.vik@mariehamn.ax
Leif Linden, ekonom, tfn. 531 702

Datum för när svar på frågor publiceras
03.03.2014

Adress till vilken anbud ska skickas
Mariehamns stad, socialkansliet
Pb 207
AX-22101 Mariehamn
eller
bitti.vik@mariehamn.ax

Sista datum för inlämnande av anbud
06.03.2014

Sidan uppdaterades