Stadsplanering och trafik

En stad förändras hela tiden, det uppstår nya förutsättningar och behov av utveckling.

Genom stadsplanering formas en helhet av byggnader, gator, torg och grönområden där man väger samman allmänna och enskilda intressen samt värnar om stadens skönhet genom att bevaka dess stadsbild och landskap. Stadsplanering omfattar även trafikplaneringen vilken skapar förutsättningarna för en trygg och jämlik trafik.

Aktuellt och nyheter

Stadsplanering och trafik

Trafikmeddelande

Trafikavstängningarna vid Ålandsvägen lindras något nu när Nygatan åter öppnas för trafik from kv... [Läs mer]

Se fler nyheter
Sidan uppdaterades