Felanmälan

Du är välkommen att höra av dig med en felanmälan kring till exempel gång- och cykelvägar, gator, torg och parkområden.

Felanmälan för stadens gatu- och markområden

Använd gärna e-formuläret för felanmälan. Det kan gälla till exempel snöröjning, skador på gata, städning, underhåll, trasiga trafikljus, översvämningar eller skadade planteringar. Om Du hellre vill göra felanmälan per telefon, ring tel. 5310 eller jour 531 599.

Rapportera trasig gatubelysning

Mariehamns Elnät sköter utbyggnad och underhåll av Mariehamns stads gatubelysning. De kontrollerar och reparerar kontinuerligt gatubelysningen i staden, och vi är tacksamma om du vill hjälpa. Om du ser en trasig gatubelysning kan du enkelt göra en anmälan via Mariehamns Elnäts e-formulär för gatubelysning.

Sidan uppdaterades