Gatuarbete och trafikavstängning

Här hittar du information om aktuella gatuarbeten i Mariehamn och vad som gäller om du behöver stänga av vägar för trafik.

Tillfälliga avstängningar och förändringar i trafik som staden planerar informerar vi om bland nyheterna på hemsidan.

Stänga av vägar som privatperson eller företagare

Om du behöver stänga av eller på annat sätt dirigera om trafik, då är du skyldig att försäkra dig om att arrangemanget är tillräckligt och korrekt utfört i enlighet med gällande regler och bestämmelser. Det gäller för alla typer av skyltningar och trafikledningsarrangemang på trottoarer, vägar och gator eller gång- och cykelbanor. För närmare information om regler och bestämmelser, vänligen ta kontakt med projektchefen på markenheten.

Du kan även hyra avstängningsmaterial som t.ex. skyltar, trafikbockar och blinkfyrar från oss. Kontakta projektchefen tfn 531 560 för prisuppgifter. 

Arbetsprogram 2017

Gatubyggnad, vatten och avlopp, parker

Solvändan

 • Sanering av vatten och avloppsledningar, ny gatubyggnad

Högbackagatan

 • Sanering av vatten och avloppsledningar slutfört vid årsskiftet 2016-17, gator och sidoområden återställs våren 2017

Apalängen

 • Flyttning och sanering av Va ledningar på tomt norr om Sjukhusrondellen

Ringvägen (adressnr 70-66-68)

 • Sanering Va ledningar, nytt dagvatten söderut ända till Ringv 36.

Östernäsvägen, Alvägen – Genvägen

 • Sanering Va ledningar
 • Ombyggnad och nybyggnad av gc väg, ombyggnad av gata

Ålandsvägen, avsnittet Norra Esplanadgatan - Köpmansgatan

 • Sanering och nybyggnad av vatten och avloppsledningar vid Norragatan och vid Nygatan, sanering och nybyggnad av el/tel och fiberledningar för hela avsnittet
 • Gatuombyggnad av hela avsnittet, ny gatubelysning.

Havsgatan, ny gc väg

 • Ny gc väg längs Havsgatans östra sida, från Västra Hamnens södra uppfart till Storagatan
 • Preliminärt även nybyggnad av vatten och avlopp i Havsgatan.

Tornvägen (till Vattentornet)

 • Ombyggnad av gata, ny belysning


Övrigt:

 • Beskärning av Esplanadens lindar fortsätter även 2017 och fortgår ännu några år framöver.
 • Tillgänglighets program, förbättringar av främst övergångsställen
 • Lilla Holmen, förbättringar av tillgänglighet, renovering av anläggningar och broar
 • Byte av kvicksilverlampor för gatu och parkbelysning, Backeberg
 • Asfaltåtgärder för gator och gc leder
 • Trottoarrenoveringar
Sidan uppdaterades