Södra Lillängen (nr 1017)

Staden initierar en stadsplan för ett egnahemsområde samt intilliggande natur- och strandområde. I planprocessen för ärendet ingår att samråd hålls i beredningsskedet av ärendet. Samråd har hållits den 26.1 – 10.2.2017.


PLANEPROCESSEN

SUN - STDS - Utställd 30 d- STFGE - I kraft efter 30 d

Under utställningstiden kan synpunkter ges på planförslaget i form av en anmärkning.
Utställning av planförslag kungörs i de lokala tidningarna samt på stadens hemsida.
Anmärkning riktas till stadsarkitektkansliet.

Sidan uppdaterades